Diskussion om utformning av den samhällsomfattande posttjänsten

2014-10-13

Intresserade aktörer bjuds in att lämna synpunkter på omfattning och utformning av den samhällsomfattande posttjänsten.

I dag minskar postvolymerna inom EU. Som ett resultat av detta har ERGP, The European Regulators Group for Postal Services, inlett ett arbete för att ta fram förslag på åtgärder som medlemsländerna behöver vidta för att anpassa den samhällsomfattande posttjänstens omfattning och innehåll till samhällets behov.

Synpunkter på diskussionsunderlag

ERGP har publicerat ett diskussionsunderlag på sin webbplats. Berörda aktörer bjuds nu in att lämna synpunkter på detta förslag senast den 14 november.

Synpunkterna skickas till ERGP:s sekretariat via e-post: markt-ergp@ec.europa.eu. Det går även att skicka via post till ERGP-sekretariatet, J-59 08/36, EG, Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel.

Klicka här för att läsa förslaget.

Workshop i Bukarest

Alla intressenter på postområdet bjuds in till en workshop Bukarest, den 19 november 2014 för att diskutera kraven på samhällsomfattande tjänster i postsektorn i ljuset av marknads- och teknikutveckling på kommunikationsområdet.

Anmälan ska ske senast den 19 november via ANCOM:s (den rumänska regleringsmyndighetens) webbplats eller via e-post till: ergp@ancom.org.ro.

Mer information:
Lars Forslund, PTS postavdelning, tfn: 070-811 40 77
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund

Den samhällsomfattande posttjänsten introducerades i Europeiska kommissionens grönbok 1992 och infördes därefter som begrepp i EU-direktivet på postområdet. I Sverige har PTS beslutat att Posten AB ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Det innebär att Posten ska erbjuda en posttjänst av god kvalitet som ska finnas i hela landet och som innebär att alla kan ta emot och skicka postförsändelser till rimliga priser.

Om ERGP

ERGP består av de 28 nationella regleringsmyndigheter i EU, samt de nationella regleringsmyndigheterna från länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och länder med kandidatstatus att ansluta sig till Europeiska unionen.

ERGP:s uppgift är att ge råd och stöd till kommissionen rörande den inre marknaden för posttjänster och alla andra frågor som rör posttjänster inom dess behörighet, inklusive en konsekvent tillämpning av EU: s postala regelverk i samtliga medlemsländer.