2014


Varje jul skickas många små och stora brev med posten. Kom ihåg att skriva fullständig mottagaradress och avsändare på försändelsen.

17 december 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en internationell jämförelse av priserna för brev- och pakettjänster. Jämförelsen visar att de svenska priserna i ett internationellt perspektiv ligger i ett mellanskikt.

26 november 2014


Nu går det att söka efter de brev från Vattenfestivalen 1994 som tidigare inte kunnat delas ut.

13 november 2014


E-handeln i Sverige ökar kraftigt. Det framgår av Post- och telestyrelsens rapport "Service och konkurrens". Samtidigt sjunker brevvolymerna. Detta innebär nya utmaningar för postmarknaden.

9 april 2014


Kommunernas, länens och statens ansvar i frågan om betaltjänster behöver förtydligas ytterligare. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som nu lämnats över till regeringen.

28 februari 2014


Svenskarna är i huvudsak nöjda med hur postservicen fungerar. Något mer än hälften anser sig inte vara beroende av att få post fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra.

25 februari 2014