Nya föreskrifter om avgifter för 2023

2022-12-16

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2023 i nya föreskrifter.

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. Avgifterna baseras på prognoser för PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser baserade på marknadens uppgifter om volymer och omsättning. Eftersom dessa prognoser varierar från år till år så kan PTS olika avgifter komma att justeras.  

PTS har nu beslutat om de avgifter som ska gälla 2023. De finns sammanställda i en ny föreskrift som börjar gälla den 1 januari 2023.

Avgift för anmälningspliktig verksamhet och nummertillstånd

Avgift för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, samt avgift för den som har tillstånd att använda nummer fastställs från och med 1 januari 2022 av regeringen genom förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Från och med 1 januari 2023 betalar endast den vars omsättning överstiger 30 miljoner kronor i den verksamhet som omfattas av krav på anmälan en årlig avgift för anmälningspliktig verksamhet.

Mer information om 2023 års avgifter, inklusive exakta avgiftsnivåer inom respektive område ovan, finns i PTS föreskrifter samt i förordningen.

Sammanfattning av ändringar

De avgifter som är oförändrade är:

  • Nummertillstånd
  • Radioutrustningslagen
  • Betrodda tjänster

För följande avgifter sker förändringar:

  • Höjd avgift för Anmälningspliktig verksamhet
  • Höjd avgift för Radiotillstånd
  • Höjd avgift för Beredskapsavgift
  • Väsentligt höjd avgift för Posttillsyn
  • Väsentligt höjd avgift för Obeställbara brev
  • Sänkt avgift för Utbyggnadslagen
  • Sänkt avgift för Paketleveranstjänster

Mer information

Frågor om PTS finansiering och avgifter hanteras av ekonomi- och controllerenheten, via e-post fakturaservice@pts.se eller via telefon 08-678 55 00.

Mediefrågor hanteras av PTS presstjänst, 08-678 55 55.