PTS har beslutat föreskrifter om säkerhetsskydd

2021-05-07

Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

Post- och telestyrelsens (PTS) styrelse beslutade den 23 april om föreskrifter om säkerhetsskydd. Föreskrifterna gäller för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom elektronisk kommunikation och posttjänst.

PTS vill med föreskrifterna uppnå ökad tydlighet samt förenkla för verksamhetsutövarna. Bland annat kommer PTS att på sin webbplats publicera blanketter för att t.ex. anmäla avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal och dokumentera samtycke till registerkontroll.

PTS föreskrifter kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:2).

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2021.

Ta del av föreskrifterna PTSFS 2021:2

Mer information

Jannike Ericson, enheten för säkerhetsskydd, 073-644 56 71

Om regelverket

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet. PTS är tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst. Läs mer om regelverket på pts.se/sakerhetsskydd.