2021


PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

20 december 2021


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026.

2 december 2021


De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

15 november 2021


Nu är det klart med chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

7 september 2021