2021


PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

20 december 2021


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026.

2 december 2021


De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

15 november 2021