Samråd av regler kring fastställelse av avvikelsen enligt skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster

2020-11-12

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag på regler kring hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster. Nu samråder PTS förslaget med marknaden.

Från och med den 1 januari 2021 gäller skyldigheter för större kreditinstitut att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS är en av de myndigheter som ska övervaka marknaden och se till att lagen efterlevs. Myndigheten kommer att bedriva tillsyn över hur kreditinstituten lever upp till skyldigheterna.

Regler kring hur avvikelsen fastställs

Om ett kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter ska PTS överlämna ärendet till Finansinspektionen, som i sin tur kan besluta om en sanktionsavgift. Denna sanktionsavgift beräknas utifrån ett antal faktorer. En av dessa faktorer är avvikelsen, dvs. det antal personer som inte har tillgång till platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet.

PTS får besluta föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift. Nu inleder PTS ett samråd kring detta förslag.

Föreskrifterna berör kreditinstitut som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla platser för kontanttjänster, Finansinspektionen och PTS.

PTS har ny skickat de föreslagna föreskrifterna till ett antal aktörer. Senast den 11 december ska eventuella synpunkter ha kommit in till PTS.

Planen är att föreskrifterna ska vara beslutade under första delen av 2021.

Klicka här för att ta del av samrådet.

Regler om uppgiftsinsamling beslutade

Den 22 oktober 2020 beslutade PTS om regler kring vilken typ av uppgifter ett företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och att uppgifterna ska lämnas till Tillväxtverket samt att de bör lämnas via en tjänst på Pipos webbplats, för att PTS ska kunna utöva tillsyn. Dessa regler som börjar gälla den 15 november i år vänder sig inte enbart till de kreditinstitut som träffas av skyldigheten, utan till alla aktörer som har platser för antingen dagskasseinsättning eller kontantuttag.  

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55