PTS undersöker marknaden för kontanttjänster

2020-06-24

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning, men Post- och telestyrelsens tillsynsuppdrag och företags uppgiftsskyldighet gäller redan i år. Nu genomför PTS en uppgiftsinsamling kring marknaden för kontanttjänster.

Sedan den 1 januari 2020 gäller delar av det nya regelverket rörande större kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS är en av de myndigheter som ska övervaka marknaden och se till att lagen efterlevs. Myndigheten kommer att bedriva tillsyn över hur kreditinstituten lever upp till skyldigheterna.

PTS begär in uppgifter

Enligt lagen får PTS redan i år begära in de uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Uppgifterna begärs in bl.a. för att testa att vidareutvecklingen av Tillväxtverkets system fungerar tillfredställande och för att PTS ska kunna modellera kommande analysarbete.

PTS vänder sig nu till företag, som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättningar, med en begäran om uppgifter. Företagen ska lämna information om var i landet de tillhandahåller tjänster som exempelvis uttags- och insättningsautomater, bankkontor, ombud och serviceboxar. Informationen ska även beskriva hur tillgängligheten ser ut samt om tjänsten är förknippad med några avgifter.

Uppgifterna ska lämnas under perioden den 24 augusti till 11 september 2020 och avser hur situationen ser ut den 1 september samma år. Uppgifterna ska lämnas in till Tillväxtverket. För närvarande via Pipos-applikationen Kontantanalys.

Klicka här för att läsa PTS begäran om uppgifter.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55