PTS samråder regler om att företag och kreditinstitut ska lämna uppgifter

2020-07-02

Post- och telestyrelsen ska granska att större kreditinstitut lever upp till skyldigheterna om att ha platser för kontantuttag och dagskasseinsättning. Nu har myndigheten tagit fram förslag på regler för vilka uppgifter kreditinstituten ska lämna och att uppgifterna ska lämnas in till Tillväxtverket.

Sedan den 1 januari 2020 gäller delar  av det nya regelverket rörande större kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS är en av de myndigheter som ska övervaka marknaden och se till att lagen efterlevs. Myndigheten kommer att bedriva tillsyn över hur kreditinstituten lever upp till skyldigheterna.

Regler för uppgiftslämnande

PTS får besluta föreskrifter om vilka uppgifter ett företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas för att PTS ska kunna utöva tillsyn.

Nu har myndigheten tagit fram förslag på regler kring vilken typ av uppgifter som ska lämnas och att uppgifterna ska lämnas in till Tillväxtverket.

Föreskrifterna berör inte bara de kreditinstitut och filialer som träffas av skyldigheten, vilket i nuläget med stor sannolikhet kommer att varade sex största bankerna, utan alla företag som har platser för kontanttjänster, vilket PTS bedömer vara ca 80 st.

De föreslagna föreskrifterna anger bland annat vilka uppgifter som företagen ska lämna, till exempel avseende geografisk placering och tillgänglighet, såsom öppettider, eventuella avgifter och maxbeloppsgränser.

De föreslagna föreskrifterna samt en konsekvensutredning är nu skickade för synpunkter till några företag och kreditinstitut, svenska Bankföreningen samt ett antal myndigheter som ex. Finansinspektionen och Tillväxtverket. Senast den 20 ska eventuella synpunkter ha kommit till PTS.

Planen är att föreskrifterna ska vara beslutade under senare delen av hösten.

Klicka här för att läsa de föreslagna föreskrifterna.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55