PTS säkerhetsforum: Lärdomar och nya säkerhetskrav från EU och för 5G

2020-02-26

EU:s nya telekomregler i svensk lagstiftning, verktygslådan med säkerhetsåtgärder för 5G och lärdomar från gjorda tillsynsinsatser. Det är några ämnen på årets säkerhetsforum.

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför för andra året i rad PTS säkerhetsforum, en mötesplats för säkerhetschefer och andra som arbetar med säkerhetsfrågor hos landets telekomoperatörer.

Årets tema är teknik och juridik i rörelse. Vi tar ett helhetsgrepp om en bransch i förändring. Under dagen blir det information och diskussion om lärdomar från gjorda tillsynsinsatser och pågående aktiviteter. 

EU:s nya telekomregler, EU:s verktygslåda med säkerhetsåtgärder för 5G, uppdaterade regler om driftsäkerhet samt nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder och incidentrapportering är några av de ämnen som berörs under dagen.

– Förra årets säkerhetsforum var populärt bland branschens aktörer, vilket såklart är jätteroligt. I år har vi dock beslutat att så långt som möjligt prioritera operatörer som är anmälda enligt lagen om elektronisk kommunikation, då vårt program riktar sig till dem i första hand, säger Anna Söyland, projektledare för årets säkerhetsforum.

PTS säkerhetsforum genomförs den 22 april 2020 i Stockholm. Moderator för dagen är Beata Wickbom, som valdes till Årets talare – Moderator 2019.   

Läs mer och ta del av programmet

Mer information
Anna Söyland, projektledare för PTS säkerhetsforum, tfn: 08-678 56 11.
PTS presstjänst; tfn: 08-678 55 55

Om PTS säkerhetsforum

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för information och dialog i aktuella frågor inom säkerhet och totalförsvar. Forumet vänder sig till ansvariga för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos aktörer som är anmälda till PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation.