2020


Förra årets succé genomförs igen.

26 februari 2020


Under 2020 kommer PTS tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp.

25 februari 2020


Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation var två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019.

21 februari 2020