2020


Under 2021 kan PTS öka ansträngningarna ytterligare, bland annat tack vare utökat anslag för åtgärder inför höjd beredskap.

23 februari 2021


Långvariga strömavbrott är en av de största riskerna mot elektroniska kommunikationer. Det visar PTS risk- och sårbarhetsanalys. Inom postområdet är bristfällig reservkraftförsörjning en sårbarhet.

14 januari 2021


PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2021 i nya föreskrifter.

21 december 2020


PTS har tagit fram förslag på regler kring hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till lagen om betaltjänster.

12 november 2020


PTS ska granska att större kreditinstitut lever upp till skyldigheterna om att ha platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

2 juli 2020