2020


Nu är det klart med chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

7 september 2021


Förvaltningsrätten finner att PTS har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät.

23 juni 2021


Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

7 maj 2021


Denna vecka genomförs muntlig förhandling vid förvaltningsrätten angående PTS villkor vid tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

20 april 2021


Under 2021 kan PTS öka ansträngningarna ytterligare, bland annat tack vare utökat anslag för åtgärder inför höjd beredskap.

23 februari 2021