Träffa PTS i Almedalen

2019-04-24

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2019. Bland annat kommer generaldirektör Dan Sjöblom att vara på plats under delar av veckan. Fokus för PTS besök kommer att vara frågor inom elektronisk kommunikation och post.

Det kan till exempel handla om bredbandsutbyggnad, nätsäkerhets- och totalförsvarsfrågor, konkurrensfrågor och digital inkludering.

Kommer ni också vara på plats? Tipsa oss om möten eller seminarier där PTS kan bidra eller lyssna. Mejla gärna till info@pts.se.

Mer information

Peter Ekstedt, kommunikationsavdelningen: 073-066 57 05.

Almedalsveckan genomförs varje år i Visby på Gotland, där företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Intresseorganisationer, myndigheter och företag arrangerar också seminarier under veckan. Följ oss gärna på Twitter: @PTSse.