PTS vill få fler att koppla upp

2019-12-09

Nu lanserar PTS filmserien ”Uppdrag Gamling” med profilen Clara Henry i huvudrollen. Syftet är att uppmuntra fler att koppla upp sig.

Syftet med filmserien är att visa vilka möjligheter en uppkoppling kan innebära och visa att det inte alls behöver vara särskilt svårt att koppla upp sig.

– Den som helt saknar tillgång till grundläggande internet via marknaden kan ansöka om stöd hos PTS. Men vi ser också att många som har möjlighet till en grundläggande uppkoppling inte känner till de möjligheter som finns.

– Genom att visa på hur en uppkoppling både kan underlätta livet och erbjuda nöjen så vill vi inspirera fler att fixa en uppkoppling, säger Ann-Sofie Fahlgren, chef på PTS enhet för konsumenträttigheter.

Olika teman

Från och med nu och fram till julhelgen kommer ett antal filmer lanseras på Youtube och sociala medier. Filmerna har olika teman och behandlar ämnen som utbildning, nöjen och trygghetstjänster.

Programledare för ”Uppdrag Gamling” är Clara Henry. Hon har gjort sig känd bland annat på Youtube och har lett tv-program som exempelvis Melodifestivalen.

– Vi vill nå den yngre generationen, så att de i sin tur kan prata med sina äldre släktingar om värdet att koppla upp, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Här kan du se de första filmerna i filmserien

Mer information finns också på https://www.pts.se/kopplaupp   

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete

Nivån för grundläggande internet (funktionell tillgång till internet som det heter i lagen) är 10 Mbit/s. PTS har fått i uppdrag att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. PTS vidtar flera åtgärder för att se till att alla som efterfrågar grundläggande internetuppkoppling också får det.

PTS sprider information om de olika möjligheterna till uppkoppling som finns även i glest befolkade områden. Nästan alla hushåll och företag har redan idag möjlighet att få tillgång till grundläggande internetuppkoppling. Enligt PTS beräkningar från maj 2017 är det cirka 300 hushåll och företag som saknar den möjligheten.