PTS rutiner för fakturering

2019-06-10

Nu påbörjas utskick av årsfakturor från PTS. Här finns mer information om PTS rutiner vid faktureringen.

Rutinen rör avgifter för anmälningsplikt, RED (avgift för marknadskontroll), beredskapsavgift samt utbyggnadslagen.

Rutinen innebär att det innan varje faktura fattas ett formellt beslut som kommuniceras med mottagaren. Denne har sedan tre veckor på sig att överklaga beslutet, innan det vinner laga kraft och faktureras.

En eventuell överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till PTS.

Skäl till rutinen

Bakgrunden till detta är att ärenden kring tidigare fakturerade belopp i vissa fall varit öppna under lång tid, vilket skapat osäkerhet och onödig administration hos främst operatörer men även PTS.

Med rutinen vill PTS bli tydligare med vad som gäller för avgifter och fakturering av dessa.

PTS avgifter

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av dem som är anmälda och dem som har tillstånd.

Klicka här för att läsa mer om PTS avgifter.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55