Nya föreskrifter om avgifter

2019-12-19

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2020 i nya föreskrifter.

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. Avgifterna baseras på prognoser på PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser på marknadens uppgifter om volymer och omsättning. Eftersom dessa prognoser varierar från år till år så kan PTS olika avgifter komma att justeras.  

PTS har nu beslutat om de avgifter som ska gälla 2020. De finns sammanställda i en ny föreskrift som börjar gälla den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ändringar

Enligt den nya avgiftsföreskriften kommer några avgifter kvarstå oförändrade och några förändras.

De avgifter som är oförändrade är:

  • Anmälningsplikt
  • Nummertillstånd
  • Radiotillstånd
  • Radioutrustning
  • Betrodda tjänster
  • Beredskapsavgift

För följande avgifter sker dessa förändringar:

  • Sänkt avgift för utbyggnadslagen
  • Höjd avgift för posttillsyn
  • Höjd avgift för obeställbara brev

Ny avgift från och med 2020

Från och med 2020 kommer PTS att ta ut en ny avgift från den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Här finns mer information om den nya paketförordningen.

Mer information om 2020 års avgiftsföreskrifter, inklusive exakta avgiftsnivåer inom respektive område ovan, finns i föreskrifterna PTSFS 2019:3.

Här finns information om hur PTS verksamhet finansieras. Där finns även Frågor och svar om PTS avgifter.

Mer information

Frågor om PTS finansiering och avgifter hanteras av ekonomienheten
Mejla till fakturaservice@pts.se eller ring 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstjänst, 08-678 55 55