Effektivare PTS med ny organisation

2019-03-01

En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med Post- och telestyrelsens (PTS) nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

Från och med den 1 mars arbetar PTS i en ny organisation med tre divisioner – divisionen för marknadsutveckling, divisionen för samhällsbehov och divisionen för myndighetsstöd.

– Nu blir vi bättre rustade för att uppfylla de förväntningar som våra intressenter och samhället i stort har på vårt uppdrag, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Den nya organisationen ska bland annat bidra till förbättrad samverkan både med PTS intressenter och internt, stärkt strategisk styrning och en mer flexibel organisation som kan hantera förändringar i uppdrag och prioriteringar.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55