Dan Sjöblom ny ordförande för Berec 2020

2018-12-07

Post- och telestyrelsens (PTS) generaldirektör Dan Sjöblom har valts till ordförande för det europeiska samarbetsorganet Berec under 2020. Valet genomfördes vid Berecs plenarmöte den 6 december.

Dan Sjöblom behåller därmed sin plats i Berecs styrelse som inkommande ordförande under 2019.

Huvudfokus för Berec under 2019–20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

– Berec är en viktig aktör när EU anpassar sitt regelverk för att möta den pågående digitaliseringen av samhället, säger Dan Sjöblom.

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är ett europeiskt samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndigheterna inom elektroniska kommunikationer i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter. EU-kommissionen samt EFTA- och ansökarländer deltar också.

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Ta del av Berecs pressmeddelande