2019


PTS ska granska att större kreditinstitut lever upp till skyldigheterna om att ha platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

2 juli 2020


Större kreditinstitut blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning. Nu genomför PTS en uppgiftsinsamling kring marknaden för kontanttjänster.

24 juni 2020


Förra årets succé genomförs igen.

26 februari 2020


Under 2020 kommer PTS tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp.

25 februari 2020


Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation var två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019.

21 februari 2020