2019


Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Huvudfokus för Berec under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018