Så här följer du PTS i sociala medier

2018-02-27

Följ gärna Post- och telestyrelsen (PTS) i sociala medier. Myndigheten finns på Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube. Du kan också prenumerera på inlägg från PTS-bloggen, där PTS experter skriver om elektronisk kommunikation och post.

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Målet med PTS närvaro i sociala medier är att nå ut med aktuell information i de kanaler där myndighetens målgrupper redan finns. 

På Facebook lyfter PTS fram frågor som är relevanta ur ett konsumentperspektiv. På Linkedin vill myndigheten spegla ämnen som är intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, men även för branschen som helhet.  Twitter används för att snabbt nå ut med nyheter till beslutsfattare och aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation och post.

På PTS-bloggen skriver PTS experter om aktuella frågor som berör såväl konsumenter som sektorns aktörer. Några ämnen som nyligen belysts i bloggen är EU:s roamingregler, bredbandsstrategin för Sverige och teleoperatörernas lagring av användaruppgifter.

Samtliga PTS webbnyheter kan nås genom prenumeration, RSS och Twitter.

Här hittar du PTS

För mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55