PTS frukostseminarium: Så påverkar nya telekomdirektivet branschen

2018-06-13

Välkommen till premiären för PTS frukostseminarium, som kommer att handla om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? När träder det i kraft? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen? Detta är några av de frågor vi kommer att belysa under seminariet.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom inleder. Därefter lyssnar vi på My Bergdahl, internationell samordnare på PTS. My Bergdahl har arbetat som telekområd i Bryssel under drygt fyra år. Hon jobbade då bland annat med förberedelserna till direktivet, men förhandlade också TSM (Telecom Single Market), NIS (säkerhet i nätverks- och informationssystem) och andra EU-lagstiftningar.

På PTS den 4 september

  • Tisdagen den 4 september, kl. 8:00–9:00 (frukost från 7:30, mingel 9:00–9:30)
  • PTS, Valhallavägen 117 A, Stockholm (seminariet kommer även att webbsändas)

Anmälan senast 28 augusti

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt först-till-kvarn-principen. Anmälan stängs den 28 augusti eller när det maximala antalet deltagare har uppnåtts. Skicka din anmälan till frukostseminarium@pts.se och ange namn, titel och organisation.

Om PTS frukostseminarium

PTS frukostseminarium är ett nytt möte för aktörer inom telekom- och postområdet. På dessa seminarier, som vi kommer att arrangera några gånger per år, kommer vi att ta upp aktuella frågor där branschen står inför olika typer av utmaningar. PTS frukostseminarium ersätter PTS marknadsdag. Mejla gärna frukostseminarium@pts.se om du har några frågor.

Hantering av personuppgifter

PTS behandlar följande personuppgifter om du anmäler dig till PTS frukostseminarium: namn, titel, e-postadress och organisation. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kommunicera med dig i samband med seminariet.

Eftersom det ingår i PTS uppdrag att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och en kontinuerlig dialog med marknadens aktörer är viktig för utförande av detta uppdrag, anordnar PTS forum. För genomförande av forumet är kommunikation med deltagarna nödvändig och därmed registrering av personuppgifter. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är därför det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter finns kvar till och med den 30 september 2018. Därefter raderas uppgifterna. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS. Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se. PTS kontaktuppgifter: Box 5398, 102 49 Stockholm, pts@pts.se, 08-678 55 00.