Nya avgiftsföreskrifter

2018-12-18

De avgifter som PTS tar ut av marknadsaktörer under 2019 har nu fastslagits i en ny föreskrift.

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. Avgifterna baseras på prognoser på PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser på marknadens uppgifter om volymer och omsättning. Eftersom dessa prognoser varierar från år till år så kan PTS olika avgifter komma att justeras.  

PTS har nu beslutat om de avgifter som ska gälla 2019. De finns sammanställda i en ny föreskrift som börjar gälla den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ändringar

Enligt den nya avgiftsföreskriften kommer några avgifter kvarstå oförändrade och några förändras.

De avgifter som är oförändrade är:

  • Nummertillstånd
  • Radiotillstånd
  • Radioutrustning
  • Obeställbara brev
  • Betrodda tjänster

För följande avgifter sker dessa förändringar:

  • Sänkta avgifter för anmälningsplikt
  • Sänkt beredskapsavgift
  • Sänkt avgift för utbyggnadslagen
  • Höjd avgift för posttillsyn

Mer information om 2019 års avgiftsföreskrifter, inklusive exakta avgiftsnivåer inom respektive område ovan, finns i föreskrifterna.

Här finns information om hur PTS verksamhet finansieras.

Där finns även Frågor och svar om PTS avgifter.

 

Mer information
Frågor om PTS finansiering och avgifter hanteras av ekonomienheten
Mejla till fakturaservice@pts.se eller ring 08-678 55 00

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55