Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna – PTS bevakar frågan

2018-07-26

Post- och telestyrelsen (PTS) samverkar med berörda myndigheter och telekomsektorns aktörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

Ett större antal skogsbränder pågår i Sverige. Bränderna har hittills haft låg påverkan på telefonin, konstaterar PTS efter avstämning med både operatörer och andra berörda aktörer. Möjligheten att ringa nödnumret 112 har inte påverkats av bränderna. Risken finns dock att bränderna kan få påverkan på elektronisk kommunikation.

Samverkan med myndigheter och aktörer

PTS samverkar med såväl myndigheter som telekomsektorns aktörer i hanteringen.

Bland annat har myndigheten utfärdat radiotillstånd för de utländska räddningstjänster som bistår vid släckningsarbetet. Dessutom har PTS utfärdat tillstånd för att tillfälligt förstärka mobiltäckning vid drabbade områden, samt bedrivit tillsyn i störningsärenden.

Operatörerna arbetar förebyggande för att kunna agera om större störningar på telefoni och internet uppstår till följd av bränderna. I vissa fall har också kapacitetshöjande åtgärder vidtagits i förbyggande syfte. Myndigheten samverkar med operatörerna, vid behov, i frågor kring bland annat resurser och tillstånd.

www.krisinformation.se finns mer information om skogsbränderna.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster. Läs mer om PTS roll vid kriser.

Nödnumret 112

Om din mobiloperatörs nät är utslaget kan du ändå ringa nödnumret 112 om någon annan mobiloperatörs nät fungerar. Du kan behöva ta ur och sätta i SIM-kortet igen, eller starta om telefonen, för att telefonen ska hitta en annan operatörs nät. Om alla nät är ur funktion finns larmmöjligheter på närmaste brandstation.

Använd endast nödnumret 112 vid en nödsituation där du behöver omedelbar hjälp från till exempel ambulans, räddningstjänst eller polis. Informationsnumret 113 13 kan användas för att lämna eller få information om allvarliga kriser.