2018


PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018


Anmälningstiden går ut i morgon.

27 augusti 2018


PTS samverkar med myndigheter och operatörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

26 juli 2018


Lägesrapport med anledning av de pågående skogsbränderna.

24 juli 2018


Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

29 juni 2018


Välkommen till PTS frukostseminarium den 4 september, som kommer att handla om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen?

13 juni 2018


PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018