Viktig övning om höjd beredskap

2017-11-17

I tre dagar har operatörer och myndigheter inom sektorn elektronisk kommunikation övat att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Telö 17 arrangerades av Post- och telestyrelsen (PTS) i samarbete med Försvarshögskolan.

PTS har genomfört krisberedskapsövningar för sektorn elektronisk kommunikation vartannat år sedan 2005. I Telö 17 har sektorn för första gången övat krishantering vid höjd beredskap. Övningen är en del i myndighetens arbete med totalförsvarsplanering och uppbyggnad av det civila försvaret inom totalförsvaret.

”Stor vilja från sektorn att delta i arbetet”

Det övergripande syftet med Telö 17 var att öva telekomsektorn att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap.

– Detta är en mycket prioriterad uppgift för oss. Efter övningen är det också tydligt att det finns en stor vilja från hela sektorn att delta i arbetet. Nu fortsätter vi att bygga upp sektorns förmåga inför den stora totalförsvarsövningen 2020, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.

Under de tre övningsdagarna har cirka 130 personer deltagit. Det har varit företagsledningar, krisledningar och kommunikatörer inom sektorn elektronisk kommunikation samt representanter från nationella telesam¬verkansgruppen (NTSG) och Försvarsmakten.

Telö 17 arrangerades av PTS i samarbete med Försvarshögskolan.

För mer information: Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning, tel: 073-640 58 13. PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55.

Bakgrund Telö

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört krisberedskapsövningar för sektorn elektronisk kommunikation vartannat år sedan 2005. Tidigare övningar har främst varit inriktade på väderrelaterade händelser. På grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget har regeringen beslutat att den svenska totalförsvarsförmågan ska återtas. Telö 17 har därför genomförts med höjd beredskap som scenario. Telö 17 ingår i en serie av övningar för sektorn elektronisk kommunikation som PTS genomför i enlighet med myndighetens utbildnings- och övningsstrategi för åren 2017–2021.