Träffa PTS i Almedalen

2017-04-05

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2017. Bland annat kommer generaldirektör Dan Sjöblom att delta i flera seminarier.

" "

Fokus för PTS besök kommer att vara olika tillgänglighets- och främjandefrågor inom elektronisk kommunikation och post.

Det kan till exempel handla om bredbandsutbyggnad, nätsäkerhets- och konkurrensfrågor eller tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Kommer ni också vara på plats? Tipsa oss om möten eller seminarier där PTS kan bidra eller lyssna. Mejla gärna till info@pts.se.

Mer information
Peter Ekstedt, kommunikationsavdelningen, tfn: 073-066 57 05.

Almedalsveckan genomförs varje år i Visby på Gotland, där företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Intresseorganisationer, myndigheter och företag arrangerar också seminarier under veckan. Följ oss gärna på Twitter: @PTSse.