PTS vann första pris i jämställdhet

2017-04-26

Post- och telestyrelsen (PTS) rankas högst i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av arbetsvillkor inom kategorin Bästa Jämställdhetsindex (JÄMIX).

PTS har fått 167 av möjliga 180 poäng i kartläggningen som mäter jämställdhet ur flera perspektiv. Resultatet är det högsta uppmätta hittills i Nyckeltalsinstitutets kartläggning.

Nyckeltalsinstitutet beskriver PTS resultat så här:

”PTS är i stort sett helt jämställd inom alla de områden som mäts i JÄMIX. Fyra av fem yrkesgrupper är jämställda, lika antal kvinnor och män ingår i ledningsgruppen, det råder jämställda anställningsformer vad gäller heltid och tillsvidareanställningar samt lika nivå på långtidssjukfrånvaro oavsett kön”.

– Vi har under många år arbetat målinriktat för att ge alla samma möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, oavsett kön. Det är oerhört glädjande att vi lyckats lyfta oss ytterligare jämfört med tidigare år. Jämställdhet är en förutsättning för att nå vårt mål om att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, säger Rebecca Källskog, HR-chef på PTS. 

PTS generaldirektör Dan Sjöblom kommer att motta priset för mest jämställda arbetsplats torsdagen den 27 april.

Ta del av mer information om Nyckeltalsinstitutet och Jämställdhetsindex JÄMIX här.

Mer information

Rebecca Källskog, HR-chef, tfn: 073-640 55 88

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55