PTS får i uppdrag att driva Digitaliseringsrådets kansli

2017-03-10

Regeringen har beslutat att inrätta ett Digitaliseringsråd och har samtidigt gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att stödja rådets arbete genom att inrätta och driva ett kansli för administration och analys.

Kansliet ska förutom att administrativt stötta Digitaliseringsrådet även ha egen kompetens för kvalificerat utredningsarbete

– Jag är mycket glad över att PTS får en större roll i regeringens politik för den fortsatta digitaliseringen av Sverige. Det finns många möjliga synergier mellan digitaliseringsfrågorna och PTS arbete på bredbandsområdet, bland annat i genomförandet av regeringens bredbandsstrategi. En nyckelfråga för ett framgångsrikt arbete är bred samverkan med många andra aktörer på digitaliseringsområdet, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

PTS driver sedan tidigare ett liknande sekretariat för regeringens Bredbandsforum.

Länk till regeringens pressmeddelande

Mer information

PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55