Ny avgiftsföreskrift

2017-12-27

De avgifter som PTS tar ut av marknadsaktörer under 2018 har nu fastslagits i en ny föreskrift.

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. De olika avgifterna som PTS tar ut kan justeras från år till år eftersom avgifterna baseras på prognoser på PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser på volymuppgifter på marknaden. Och dessa kostnader och prognoser kan variera från år till år.

PTS har nu beslutat om de avgifter som ska gälla 2018. De finns sammanställda i en ny föreskrift som börjar gälla den 1 januari.

Sammanfattning av ändringar

Enligt den nya avgiftsföreskriften förändras avgifterna enligt följande:

  • Sänkta avgifter för anmälningsplikt
  • Oförändrade avgifter för nummertillstånd
  • Höjda avgifter för radiotillstånd
  • Oförändrade avgifter för radioutrustning
  • Höjda avgifter för posttillsyn
  • Oförändrade avgifter för obeställbara brev
  • Sänkt beredskapsavgift
  • Oförändrad avgift för betrodda tjänster
  • Höjda avgifter för utbyggnadslag

Mer information, inklusive exakta avgiftsnivåer inom respektive område ovan, finns både på PTS webbplats och i föreskriften.

Mer information
Frågor om avgifterna kan ställas till fakturaservice@pts.se
PTS presstjänst telefon: 08-678 55 55