Normalläge i mobilnäten efter händelsen i centrala Stockholm

2017-04-07

Uppdaterat 18.00.

PTS etablerade till följd av händelsen i centrala Stockholm kontakt med de största mobiloperatörerna. Operatörerna rapporterade om hög belastning på mobilnäten under cirka en timme efter händelsen.

Det var problem att nå fram med röstsamtal i centrala Stockholm för vissa operatörer. Dataöverföringen i mobilnäten fungerade generellt väl.

Efter cirka en timme rådde åter normalläge i mobilnäten.

Mer information

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Information om PTS roll vid en kris.