Här kan du träffa PTS under Almedalsveckan 2017

2017-06-30

Post- och telestyrelsen (PTS) deltar i Almedalsveckan i Visby. Vi medverkar i panelsamtal och seminarier om bland annat bredbandsutbyggnad, nätsäkerhet och postfrågor.

Dessutom arrangerar vi tre programpunkter med fokus på inkluderande kommunikationslösningar, tillgänglighet i digitala tjänster och hur alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Vi har sammanfattat vårt program i en folder som finns tillgänglig här.

Kontakta oss gärna i Almedalen vid frågor om våra ansvarsområden.

Mer information

PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55