2017


I dag tillträder Dan Sjöblom som generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS).

1 februari 2017