Regeringen har idag utsett Dan Sjöblom till gd för PTS

2016-11-24

Dan Sjöblom har idag utsetts av regeringen till generaldirektör för PTS, och kommer tillträda 1 februari 2017.

PTS tidigare generaldirektör Göran Marby slutade den 27 mars 2016 och Catarina Wretman har varit tillförordnad generaldirektör sedan dess.

Länk till Näringsdepartementets pressmeddelande