Göran Marby lämnar PTS

2016-02-08

Post- och telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby lämnar sitt uppdrag på PTS för att bli chef för organisationen ICANN.

Göran Marby har i dag lämnat in sin begäran om entledigande till regeringen, som ska ta ställning till hans begäran.

Göran Marby tillträde som generaldirektör för PTS den 1 januari 2010.

Ta del av regeringens pressmeddelande.

Ta del av ICANNs pressmeddelande.

Mer information

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Fakta om ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) är en privaträttslig icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja internets användning och operationella stabilitet. Organisationen ansvarar för teknisk samordning av bland annat domännamnssystemet (DNS) och för tilldelning av ip-adressutrymme.