2016


Boka gärna redan nu in torsdagen den 20 april 2017 i din kalender. Då är det dags för Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag för aktörer inom it och telekom.

19 december 2016


Dan Sjöblom tillträder den 1 februari 2017.

24 november 2016


Långvariga nationella elavbrott och störningar i transporter mellan postterminaler kan leda till allvarliga konsekvenser. Det framgår av PTS risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation respektive post.

28 oktober 2016


PTS är på plats under Almedalsveckan 2016 och medverkar i ett antal paneldebatter och seminarier. Fokus för PTS medverkan kommer främst vara frågor som rör digitalisering och tillgänglighet men även bredbandsutbyggnad och nätsäkerhet.

30 juni 2016


25 februari 2016


Post- och telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby lämnar sitt uppdrag på PTS för att bli chef för organisationen ICANN.

8 februari 2016