Störningar i telefoni efter stormen Helga

2015-12-15

Stormen Helga har orsakat störningar på fast och mobil telefoni.

Stormen Helga drog in över södra Sverige under fredagen den 4 december.

Stormen har orsakat störningar och avbrott i elförsörjning och telefoni. Under lördagsmorgonen var det omkring 6000 abonnenter som drabbats av störningar i den fasta telefonin. Det finns också störningar i mobil telefoni.

Operatörerna lämnar information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet.

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa händelseutvecklingen kring stormen Helga.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55