Störningar i telefoni efter stormen Gorm

2015-11-30

Stormen Gorm har orsakat störningar på fast och mobil telefoni.

Stormen Gorm drog in över södra Sverige under natten mellan söndag den 29 november och måndag den 30 november 2015 med orkanvindar i byarna. Ovädret berörde framförallt Halland, Skåne, Blekinge, delar av Kronoberg och Gotland.

Stormen har orsakat störningar avbrott i elförsörjning och telefoni. Under måndagsmorgonen var det omkring 9000 abonnenter som drabbats av avbrott i den fasta telefonin. Det finns också störningar i mobil telefoni.

Telefoni är beroende av el. I de områden som ordinarie elförsörjning ännu inte fungerar prioriterar operatörerna att driva telefonin med reservel så långt som möjligt. I takt med att ordinarie el kommer tillbaka går telefonin in i normalt driftläge. Operatörerna arbetar med återställning av nät- och tjänster.

Operatörerna lämnar också information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet.

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa händelseutvecklingen kring stormen Gorm.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55