Samarbetet mellan nordiska regleringsmyndigheter inom kommunikation formaliseras

2015-05-06

De nordiska regleringsmyndigheterna inom kommunikation har enats om att formalisera sitt samarbete på nordisk nivå och ha ett ordförandeskap som roterar på årsbasis.

Ordförandeskapet för innevarande år innehas av den finska regleringsmyndigheten inom kommunikation, FICORA, med sin generaldirektör Asta Sihvonen-Punkka.

- Det finns en efterfrågan på ett intensifierat samarbete bland de nordiska regleringsmyndigheterna och däri ser vi en fantastisk möjlighet att bidra till den europeiska diskussionen genom att använda de goda nordiska erfarenheterna, säger Sihvonen-Punkka.

Regleringsmyndigheterna träffades i Helsingfors de 4 och 5 maj för att diskutera aktuella reglerings- och marknadsfrågor. De nordiska länderna har i stor utsträckning samma operatörer och en gemensam kommunikationsmarknad med många liknande drag, däribland den höga bredbandspenetrationen, med en särskilt omfattande användning av mobiltjänster och mobildata.

Vid årets nordiska möte innehöll dagordningen Europeiska kommissionens initiativ för en digital inre marknad, beredskapsreglering i de nordiska länderna, ekonomisk reglering och spektrumfrågor. Regleringsmyndigheterna diskuterade statusen för beslut om 700 MHz-bandet i varje land. Samtliga nordiska länder utom Norge och Island har beslutat om tidpunkten för allokeringen av 700 MHz-bandet till mobilt bredband. I Norge och Island väntas ett beslut senare i år.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

De nordiska regleringsmyndigheterna inom kommunikation är Erhvervsstyrelsen (Danmark), Viestintävirasto (Finland), Póst- og fjarskiptastofnun (Island), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Norge) och Post- och telestyrelsen (Sverige).