PTS marknadsdag – om säkra nät och tjänster

2016-11-01

PTS bjuder in till årets marknadsdag. Temat för året kommer vara säkra nät och tjänster. Frågor som kommer behandlas är bland annat hantering av användaruppgifter och driftsäkerhet.

Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag är en mötesplats för marknadsaktörer inom it och telekom. Årets marknadsdag kommer att fokusera på säkra nät och tjänster. Frågor som kommer behandlas är bland annat hantering av användaruppgifter och driftsäkerhet.

Det slutliga programmet blir klart inom kort. Marknadsdagen äger rum den 15 april på Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm, kl. 09-15.

Under dagen kommer du bland annat kunna lyssna till PTS generaldirektör, Göran Marby, flera avdelningschefer från PTS och andra medarbetare. Det kommer också finnas goda möjligheter att nätverka.

Så här anmäler du dig

Här kan du anmäla dig till PTS marknadsdag

Mer information
Petter Öhrn: 073-644 55 68 eller marknadsdag@pts.se
PTS presstjänst: 08-678 55 55