PTS följer händelseutvecklingen kring stormen Helga

2015-12-04

PTS kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Helga.

Eventuella lägesrapporter från PTS kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

Mer information finns på www.krisinformation.se. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller tv. Allmänheten kan även ringa till 113 13 för att få information. Ring alltid nödnumret 112 vid fara för liv, egendom eller miljö.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.