Positivt rättsläge i Sverige, enligt EU

2015-08-27

Post- och telestyrelsens (PTS) beslut överklagas mer sällan och står i allt större utsträckning fast i domstol, vilket haft en positiv effekt på den regulatoriska stabiliteten i Sverige. Det är en av de saker som nämns i EU-kommissionens landsrapport för Sverige.

Kommissionen pekar på de organisatoriska förändringar som PTS genomfört under senare år i syfte att stärka myndighetens beslut och menar att dessa, i kombination med bland annat nya regler kring prisreglering verkar ha resulterat i mer solida beslut som i sin tur gynnar den regulatoriska stabiliteten. De fjorton domstolsprocesser som avslutades under 2014 föll alla ut till PTS fördel.

– Att PTS beslut står sig i domstol är positivt för den svenska telekommarknaden, i och med att det skapas en större förutsägbarhet och tydlighet. Men det är såklart roligt även för oss på PTS som arbetar för att få till beslut av god kvalitet att de står sig så pass bra i domstol, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Rapporten - som beskriver allt från tillgången till bredband och telefoni, marknadsutveckling, konsumentskyddande åtgärder till regleringsmyndighetens arbete- pekar även på den snabba ökningen av 4G-abonnemang i Sverige. Under 2014 ökade de drygt 160 procent. 

Om rapporten

EU-kommissionens digitala agenda följs upp årligen i varje medlemsland. Uppföljningen presenteras i form av landsrapporter som beskriver såväl agendans effekt på nationell nivå som utvecklingen av it- och telekommarknaden i respektive land. Läs den här (på engelska).

 

Mer information
Karolina Asp, rättschef, tfn: 073-644 57 72
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55