2015


Företagare ska den senaste tiden ha blivit uppringda av försäljare som påstår sig agera på licens av Post- och telestyrelsen (PTS) för att sälja en teknisk programvara.

30 april 2015


Nu är två nya programpunkter klara för PTS marknadsdag den 15 april. Det handlar om 700 MHz-bandet respektive den nya bredbandsregleringen.

10 mars 2015


Nyligen drabbades telenäten av stora störningar. På Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag kommer frågan om säkra nät och tjänster att diskuteras.

27 februari 2015


Stormen Egon som drog in över Götaland under gårdagskvällen och natten har lett till störningar för fast och mobil telefoni i de drabbade områdena.

11 januari 2015