2015


PTS bjuder in till årets marknadsdag. Temat för året kommer vara säkra nät och tjänster. Frågor som kommer behandlas är bland annat hantering av användaruppgifter och driftsäkerhet.

1 november 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har blivit nominerade i tävlingen Sveriges modernaste myndighet. Utmärkelsen delas ut av civilminister Ardalan Shekarabi den 3 november.

22 april 2016


Stormen Helga har orsakat störningar på fast och mobil telefoni.

15 december 2015


PTS kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Helga.

4 december 2015


Stormen Gorm har orsakat störningar på fast och mobil telefoni.

30 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utsetts till Sveriges modernaste myndighet av Kvalitetsmässan.

3 november 2015


Långvariga nationella elavbrott och störningar i transporter mellan postterminaler kan leda till allvarliga konsekvenser. Det framgår av PTS risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation respektive post.

30 oktober 2015


Post- och telestyrelsens (PTS) beslut överklagas mer sällan och står i allt större utsträckning fast i domstol, vilket haft en positiv effekt på den regulatoriska stabiliteten i Sverige. Det är en av de saker som nämns i EU-kommissionens landsrapport för Sverige.

27 augusti 2015


Som en av fyra myndigheter har Post- och telestyrelsen (PTS) nominerats till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet.

18 juni 2015


De nordiska regleringsmyndigheterna inom kommunikation har enats om att formalisera sitt samarbete på nordisk nivå och ha ett ordförandeskap som roterar på årsbasis.

6 maj 2015