2014


Stormen har haft en relativt liten påverkan på fast och mobil kommunikation.

13 december 2014


PTS kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Alexander.

12 december 2014


Boka in onsdagen den 15 april i din kalender.

3 december 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser av telekomsektorn och postsektorn. Analyserna visar att det finns hot mot bägge sektorerna men att säkerheten generellt är hög.

14 november 2014


Berec höll plenarmöte i Dublin 5-6 juni. Arrangemanget var en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

12 juni 2014


De nordiska generaldirektörerna för regleringsmyndigheterna inom telekomområdet har beslutat att inrätta en gemensam arbetsgrupp med syfte att stärka konsumenters rättigheter.

27 maj 2014


Nu har startskottet gått för Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat ”Nåbar för alla?”. Denna gång gäller det att ta fram nya tjänster eller förbättra befintliga, inom digital kommunikation för ökad tillgänglighet. Sista dag för ansökan är 13 juni 2014.

6 maj 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2014. Fokus för PTS besök kommer att vara olika tillgänglighets- och främjandefrågor inom elektronisk kommunikation.

14 april 2014


Nu är programmet för PTS marknadsdag klart.

14 mars 2014


Berec höll plenarmöte i Stockholm 27-28 februari. Arrangemanget var en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

4 mars 2014