PTS logo

PTS fortsätter tillsynen över marknaden för kontanttjänster

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning. Nu fortsätter Post- och telestyrelsen (PTS) sin granskning av regelefterlevnad på marknaden för kontanttjänster genom en ny uppgiftsinsamling.
Nyheten i sin helhet hittas på PTS webbplats