Internet


Senast den 1 juli 2018 ska operatören Tre ha hämtat in samtycke från abonnenter som har ”fri-surf”-erbjudande.

25 januari 2018


Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor i landet. Nu finns en ny film och broschyr om nyttan med bredbandstjänster.

19 januari 2018


Alla fasta bostäder och företag ska omfattas av statlig garanti.

19 januari 2018


I februari 2018 planerar Post och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett nytt samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

20 december 2017


Tillsynsplaner som beskriver inriktningen på myndighetens tillsyn för de två kommande åren.

20 december 2017


Tidplanen för PTS arbete med reglering av bredbandsmarknader har justerats.

20 december 2017


Kvalitetsrådet ska bidra till en effektiv hantering av grävtillstånd längs vägnätet.

19 december 2017


Nu går en enkät ut till Sveriges samtliga kommunala stadsnät och kommuner som inte har något eget stadsnät.

18 december 2017


Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

föreskrifter ändringar avtal TSM-förordningen
Ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal mot bakgrund av TSM-förordningen.

14 december 2017


Myndigheten lämnar nu sin analys av framtida bredbandsstöd till regeringen.

14 november 2017