Internet


Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp där Dan Sjöblom varit ordförande.

18 juni 2019


Efter PTS föreläggande har bredbandsoperatören Bahnhof rättat sig och lämnat in de efterfrågade uppgifterna till myndigheten.

17 juni 2019


Nu publicerar PTS en vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden.

17 juni 2019


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter. PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna.

11 juni 2019


PTS har granskat om ett mobilt erbjudande från Telia lever upp till reglerna om öppet internet.

5 juni 2019


PTS lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

5 juni 2019


PTS presenterar förslag på konkurrensreglering för marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

22 maj 2019


PTS kartlägger säkerhetsarbetet hos små och medelstora operatörer.

21 maj 2019


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in begärda uppgifter. PTS underrättar nu bolaget.

17 april 2019


Telia Company följer skyldigheterna om att tillhandahålla operatörsbyte. Det visar PTS tillsyn.

12 april 2019