Internet


PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018


PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS avskriver nu ärendet.

8 november 2018


Granskningen gäller hur kommunerna informerar om bygg- och anläggningsprojekt.

29 oktober 2018


PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet.

18 september 2018


Beslut i en tvistlösning om utbyggnad av bredbandsnät.

4 juli 2018


Driftsäkerhet på landsbygden, riskanalyser och hantering av trafikuppgifter är några områden som granskats under 2017.

2 juli 2018


Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

29 juni 2018


Fortsatt behov av mer information för tydligare bilden av användningen av internet och digitala verktyg hos personer med funktionsnedsättning.

29 juni 2018


Avslutad granskning av Tele2:s nationella mobilstörningar.

28 juni 2018