Internet


Telia lever inte alltid upp till lagkraven på inledande rapport inom 24 timmar och kompletterande rapport inom efterföljande tre dagar.

9 juli 2020


Samråden gäller riktlinjer om tillämpning av det nya regelverket inom elektronisk kommunikation, samt en rapport om 5G.

30 juni 2020


Kungälvs kommun ska tillgängliggöra information om bygg- och anläggningsprojekt så att andra intressenter kan ta del av den. PTS förelägger nu kommunen.

26 juni 2020


PTS föreslår nya regler om säkerhetsåtgärder för leverantörer som omfattas av NIS-regleringen.

25 juni 2020


Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft.

9 juni 2020


PTS har beslutat att ändra vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

8 juni 2020


Idag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland. Totalt finns det 136 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd under 2020, 34 miljoner kronor per region.

8 juni 2020


PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

4 juni 2020


PTS är en av sju myndigheter som tillsammans tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder i en rapport.

3 juni 2020


Skyddet undersöks efter att PTS har fått information om brister från tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland.

2 juni 2020