Internet


PTS granskar säkerhetsskyddsarbetet hos operatörer. Granskningen som beräknas vara klar i februari 2018.

2 november 2017


Beslut i tvist mellan Norsjö kommun och Skanova.

12 oktober 2017


Det visar PTS granskning av fyra av landets teleoperatörer.

10 oktober 2017


Förslag på allmänna råd på remiss.

22 september 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge IP-Only Network AB rätt till samordning i form av anläggning av kanalisation i gemensam kabelgrav med Övik Energi AB.

14 september 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Samrådet pågår till den 20 oktober.

11 september 2017


På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

18 augusti 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en fiberförening rätt att använda Telias kanalisation för att bygga ett eget bredbandsnät.

27 juli 2017


26 juni 2017


Med start den 1 september 2017 genomför Post- och telestyrelsen (PTS) ett samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

22 juni 2017