Vad möjliggör en vinst i PTS innovationstävling?

2023-01-20

Nu kan du lyssna på senaste poddavsnittet av Innovationslandet. Två tidigare vinnare i PTS innovationstävling, tillsammans med PTS, samtalar om innovationer som motverkar digitalt utanförskap och vad en tävlingsvinst kan innebära.

De två vinnarna som deltar i podden är Freja eID och AB Transistor Sweden.

Freja eID, som erbjuder tjänst för e-legitimation, var en av vinnarna i PTS innovationstävling ”Från utanför till internet” som genomfördes 2019. Genom tävlingsvinsten realiserade företaget funktionen Delad kontroll som gör det möjligt för personer att ta hjälp av en anhörig eller en vårdgivare när de vill använda en digital tjänst som kräver e-legitimering.

– Idén föddes när min far blev dement och började märka att det saknades pengar på sitt konto vid ett flertal gånger. Då slog det mig att det vore bra med en funktion där man kan ha delad kontroll, som innebär att jag eller en annan närstående hade kunnat hjälpa pappa att hålla koll på kontot, säger Kristofer von Beetzen, produktchef på Freja eID.

AB Transistor Sweden var en av vinnarna i PTS innovationstävling ”Konverserande gränssnitt” som genomfördes under 2018. Med stöd från PTS utvecklade företaget tjänsten T-talk, en tjänst som omvandlar allt som sägs i ett samtal eller ett möte till text. Detta underlättar för personer med nedsatt hörsel att bättre uppfatta, förstå och minnas vad som sägs.

– Jag tror det är en ögonöppnare för staten och myndigheter att det går att arbeta med innovation på ett nytänkande sätt. Genom att anordna liknande koncept kan det uppmuntra fler aktörer att bli innovativa inom områden där vi ser ett behov utifrån målgrupper som inte är tillgodosedda med det marknaden har att erbjuda, säger Andreas Jonsson, vd på Transistor Sweden.

Innovationslandet leds av programledare Emma Frans.

Här är en länk till poddavsnittet hos Spotify, men du hittar podden även i andra poddtjänster.

Avsnitt 31: Post- och telestyrelsen – Anordnar innovationstävling mot digitalt utanförskap

Innovationstävling 2023 pågår nu

Just nu pågår innovationstävling 2023 ”Kommunikation för alla”. Vi vill hitta innovationer och utbildningar som underlättar digital kommunikation mellan människor. Flera projekt kan belönas med upp till tre miljoner kronor vardera. Sista ansökningsdag är den 17 mars kl. 15.00.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Innovationstävlingen ingår i PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor. Den utvärdering av tävlingens samhällseffekter som genomfördes 2021 visar bland annat följande: Tävlingen har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer. De finansierade projekten har genererat en ekonomisk nytta på 196 miljoner kronor efter det att samtliga kostnader för tävlingen har dragits av.