PTS misstänker att webbplatser inte följer reglerna om kakor

2023-06-26

Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att fyra webbplatser inte följer reglerna om kakor. Webbplatsinnehavarna har nu möjlighet att yttra sig över PTS misstanke.

Kakor, också kallade cookies eller webbkakor, används för att lagra information eller få åtkomst till information som är lagrad i en dator eller mobil. Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas bara om användaren får information om bland annat ändamålet med kakorna och samtycker till hanteringen. Utan samtycke får bara kakor användas som är nödvändiga för att en önskad tjänst ska kunna användas. 

I oktober 2022 inledde PTS en granskning av hur fyra utvalda webbplatsinnehavare efterlever reglerna om kakor.

Webbplatsinnehavarna underrättas om misstänkta brister

Efter granskningen misstänker PTS att ingen av de fyra webbplatsinnehavarna följer reglerna om kakor helt.

Det handlar sammanfattningsvis om att PTS bedömer att användarens samtycke till användningen av kakor inte är giltigt.

I vissa fall bedömer PTS exempelvis att det är för svårt för användaren att återkalla samtycke. Myndigheten konstaterar också att det i vissa fall är svårare att säga nej till kakor än att säga ja. Det finns även brister i den information som lämnas om ändamålen för de icke-nödvändiga kakorna.

PTS efterfrågar yttranden från webbplatsinnehavarna

Nu får samtliga webbplatsinnehavare möjlighet att yttra sig om PTS bedömning.

PTS vill bland annat veta vilka åtgärder som webbplatsinnehavarna har vidtagit eller kommer att vidta.

Senast den Den 8 september 2023 ska yttrandena ha inkommit till PTS.

Klicka nedan för att läsa underrättelserna:

Mer information
Markus Sjöberg, PTS enhet för konsumenträttigheter, 076-502 73 26
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Reglerna om kakor

Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas om användaren

  • Får tillgång till information om bland annat ändamålet med behandlingen av uppgifterna och
  • Samtycker till hanteringen

Reglerna innebär att den som vill sätta kakor ska ge tydlig och fullständig information om bland annat behandlingens ändamål. Informationen ska vara så tydlig och fullständig, att användaren kan förutse konsekvenserna av ett samtycke.